Bàn ăn Xoan ta 2 tầng 

3,900,000 

Tên sản phẩm: Bàn ăn gỗ xoan
Chất liệu: Gỗ xoan tự nhiên
Kích thước: 1600 x 800 x 750

 

 

.