Salon cuốn thư Sồi phun màu Xoan Đào

12,500,000 

Salon cuốn thư Sồi phun màu Xoan Đào 7 món:

  • 01 Băng ghế dài
  • 02 Ghế ngắn
  • 01 Bàn lớn
  • 01 Bàn nhỏ
  • 02 Đôn ngồi

 

 

 

 

.