Liễng thờ

Liễn thờ được xem như là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt ta. Ngoài việc trang trí, nội dung Liễn Thờ còn ghi lại những lời răn dạy con cháu, những giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc,… nên được lưu truyền đến tận ngày nay.
Với đời sống vật chất của mỗi gia đình ngày càng được nâng cao, Liễn thờ ngày càng được chú trọng hơn làm nổi bật khuôn viên thờ cúng của mỗi gia đình
.